ทำไมต้อง CARE

คำประกาศเจตนารมณ์
 
ไม่มีครั้งใดที่โลกจะเรียกร้องประชากรของมันมากเท่ากับวันนี้  วันที่โลกทั้งใบต้องเผชิญกับวิกฤติโควิดไนน์ทีน ซึ่งส่งผลกระทบที่ลึกร้าวยาวนาน อัตคัตสาหัส แผ่ขยายเป็นวงกว้างกว่าทุกครั้งที่มนุษยชาติเคยเผชิญ
และซ้ำร้ายยังเกิดในห้วงเวลาที่ประเทศไทยตกต่ำ อ่อนแอในแทบทุกมิติอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในประวัติศาสตร์ 
 
คำถามใหญ่ในสังคมไทยวันนี้
คือประเทศไทยเราจะก้าวเดินต่อไปอย่างไรกัน
 
เพราะวันนี้ ประเทศไทยเหมือนตกอยู่ในกับดักที่ไร้ทางออก ทุกปัญหาโยงใยกันไปหมดทั้งการเมือง เศรษฐกิจ
คุณภาพชีวิต การศึกษา การเกษตร สุขภาพ สังคม และความเหลื่อมล้ำ ทั้งหมดทั้งปวงล้วนส่งผลกระทบต่อความหวังของประชาชน
 
แล้วเราจะฟื้นคืนความหวังให้กลับมาได้อย่างไร
เราทราบดีว่า การตอบคำถามใหญ่เช่นนี้ ไม่ง่ายเลย
 
แต่เราเชื่อว่า หัวใจสำคัญ ในการตอบคำถามใหญ่นี้ อยู่ที่คำเล็ก ๆ 3 คำคือ
 
คิด-เคลื่อน-ไทย
 
คิด คือการรุกระดมทุกมันสมอง ผนึกทุก ”ความคิด” มาช่วยกันหาทางออกของปัญหาต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์
 
เคลื่อน คือสร้างเครือข่ายให้ทุกคน ในทุกภาคส่วน เข้ามาร่วมกัน “เคลื่อน” และขับดันให้เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สุขภาพ และศิลปวัฒนธรรม สามารถฟื้นฟูและพัฒนา เพื่อรับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย
 
ไทย ประเทศอันเป็นที่รักของเรา ก็จะกลับมาเป็นประเทศที่ทุกผู้คนมีความหวัง มีสิทธิและศักดิ์ศรี มีเสรีภาพในการแสดงออก ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของประเทศ เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง
 
 
กลุ่ม C-A-R-E  ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยเจตนารมณ์นี้ 
 
แคร์ คือกลุ่มคนจากหลากหลายวงการ หลากหลายสาขาวิชาชีพ 
หลากหลายประสบการณ์และหลากหลายวัย ที่ “ห่วงใย” ต่ออนาคตของประเทศนี้ 
 
เราจะระดมคลังสมอง ขยายเครือข่าย เปิดพื้นที่สร้างความร่วมมือใหม่ 
ให้ทุกคนมาร่วมกัน “คิด-เคลื่อน-ไทย” เพื่อสร้างความเป็นไปได้นับล้าน ๆ  
ในการขับเคลื่อนประเทศอันเต็มไปด้วยศักยภาพของเรา
ให้สามารถกลับไปหยัดยืนสง่างาม มีศักดิ์ศรี เคียงข้างอารยะประเทศอีกครั้ง
 
ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ถ้าคุณ C-A-R-E ให้เรามา คิด-เคลื่อน-ไทย ไปด้วยกัน
 
17 มิถุนายน 2563…

C A R E

Think Drive Thai

Our Mission Statement

There has never been a time when the world has demanded more from its population than today. The world is gripped by a crisis from the COVID-19 pandemic, which is having severe and long-lasting impacts on all aspects of our lives. This impact is spreading far and wide throughout the globe like never before. Worse, this pandemic has occurred at a time when Thailand is at its lowest point in history in almost all dimensions.

The critical question for Thais today is this:

How do we drive forward?

Thailand has today fallen into a trap with no way out. Every issue faced by our country is inter-related, whether it be politics, economics, the quality of life, education, agriculture, health, or social inequality.  All of this has crushed the hopes and dreams of our citizens.

So how do we revive hope for the future for our Thai citizens?

We know that the answer will not be easy…

But we believe that the answer lies in these three key words:

Think-Drive-Thai

Think- to think is to deploy all ideas and brainstorm them to come up with creative solutions together.

Drive- to drive is to create an inclusive network in which everyone from every sector can participate in moving and driving together the economy, the society, the quality of education, public health, and Thai art and culture so that we can revive and move forward in a fast-changing world that faces many challenges.

Thai- our beloved country, Thailand, will be able to restore its pride in upholding the aspirations of its citizens and hope for a brighter future — restoring rights and dignity, freedom of expression, and popular participation in determining the future together — a true democracy.

C-A-R-E is being established for this purpose.

C-A-R-E is a group of people who care for the future of Thailand. We come from all walks of life and all sectors and professions, spanning many age groups with rich and wide-ranging experiences.

We will expand our network to brainstorm and cooperate, bringing everyone together to “think, drive, Thai”. We believe we will be able to generate countless possibilities and solutions to drive Thailand ahead to regain its dignity and pride alongside other civilized countries.

Regardless of who you are, if you C-A-R-E, then let us Think-Drive-Thai together.

17 June 2020